Program Warsztatów zakłada poznanie kilka obrazów słynnych malarzy w miesiącu, poznanie technik malarskich, rysunkowych i graficznych, wykonanie własnej pracy na każdych zajęciach inspirowanej wiadomościami o sztuce, udział w wystawach ( na ogół są to dwie wystawy w ciągu roku szkolnego), materiały z wiadomościami w formie skryptu.

Warsztaty odbywają się od poniedziałku do soboty przez cały rok szkolny. Uczestnicy pracują w grupach dopasowanych wiekowo lub indywidualnie.
Najmłodsi mają 5-6 lat.
Wszystkie materiały plastyczne są udostępniane w cenie Warsztatów.

Warsztaty Sztuki 2021 / 2022 to warsztaty malarskie dla wszystkich
oparte na poznawaniu świata sztuki, stylów, malarzy, obrazów, technik.

Nauka rysowania portretu suchymi pastelami

Zaczynamy od trzy minutowych szkiców A4, skupiając się na głównych kształtach i mierzeniu proporcji. Na ostatnim trzyminutowym studium zastosujemy jakiś ton/kolor, aby nadać formę. Tak przygotowani i rozgrzani zaczniemy przenosić nasz projekt na format A3. Gdy kompozycja i proporcje będą zadowalające, zaczniemy dobierać kolory. Nauczymy się korzystać z koła barw, harmonizować kolory, aż do uzyskania równowagi. To będzie czas na swobodną ekspresję kolorami.

Do nauki będziemy korzystali z wybranego zdjęcia portretowego. Dowiemy się jakie zdjęcie jest najlepsze do rysunku pastelami suchymi. Na koniec dowiemy się jak zabezpieczyć prace przed zniszczeniem i jak je przechowywać.

Materiały: kartki do szkiców A4, kartki do pasteli A3, ołówki, gumki, pastele suche, fixatywa do zabezpieczenia prac. Wszystkie materiały dostępne na miejscu wliczone w cenę

Sztuka + Kreatywność

Przeznaczone dla osób szczególnie zainteresowanych poznawaniem sztuki.
Zajęcia Sztuka + Kreatywność to odkrywanie dzieł sztuki, technik, twórców, artystów, muzeów. Dużo oglądamy i rozmawiamy.
Zajęcia proponowane w bloku 2 godzinnym, w soboty.

Kreatywność

Przeznaczone szczególnie dla najmłodszych.
Praca w różnych technikach, zabawa oraz swobodna kreatywność.

Sztuka

Zajęcia trwają 60 min, w tym 5 minut rozmawiamy o sztuce, a 55 min. przeznaczamy na kreatywność: malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźbę itp.
To najczęściej wybierane zajęcia, podobne do tych z ubiegłych lat.

Zajęcia grupowe
1 godz. w tyg.
2 godz. w tyg.
1 uczestnik
180 zł miesięcznie (45zł/h)
320 zł miesięcznie (40zł/h)
Rodzeństwo 2
320 zł miesięcznie (40zł/h)
550 zł miesięcznie (34,4zł/h)
Rodzeństwo 3
430 zł miesięcznie (35,8zł/h)
700 zł miesięcznie (29,2zł/h)
Zajęcia indywidualne
1 godz. w tyg.
2 godz. w tyg.
1 uczestnik
220 zł miesięcznie (55zł/h)
400 zł miesięcznie (50zł/h)
Rodzeństwo 2
400 zł miesięcznie (50zł/h)
690 zł miesięcznie (43zł/h)

Cennik

 

Miejsce

Opłaty

Wpłaty należy dokonywać do 5 dnia miesiąca na miejscu gotówką lub kartą- terminal płatniczy na miejscu lub na konto w Banku Pekao SA:

78 1240 1268 1111 0010 2521 4526
Warsztaty Sztuki – Agnieszka Kopczyńska Kardaś
80-156 Gdańsk, ul. Żołnierska 2


Proszę o terminowe wpłaty,
w razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego+48 608 119 806

 

Agnieszka
Kopczyńska-Kardaś 

Agnieszka Kopczynska-Kardas Warsztaty Sz

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydziału Malarstwa i Grafiki
ze specjalizacją Tkanina i Ceramika oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Politechnice Gdańskiej. Ukończyłam szkolenie „Teatr” w ośrodku Korart w Koryny Opali-Wnuk, Szkolenie logorytmiczne u dr Anny Walencik Topiłko, Szkolenie „Terapia Ręki” w Edukacyjno-Rehabilitacyjnym Centrum Wspierania Rozwoju.

Od 1993 roku prowadzę własną pracownię malarską, uczestniczę w wystawach w kraju i za granicą. Prace malarskie, assamblaże i rysunki znajdują się w zbiorach prywatnych oraz na stałe w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Przez 6 lat byłam nauczycielem Sztuki w szkole podstawowej i gimnazjum. Teraz po latach własnej pracy twórczej oraz pedagogicznej założyłam Warsztaty Sztuki – ośrodek wielokierunkowego kształcenia w dziedzinie sztuki oparty na autorskim programie wczesnej edukacji sztuki. Najważniejszą ideą jest włączanie historii sztuki do edukacji dzieci już od 2-3 roku życia.

 

Rewelacyjne efekty działania twórczego z dziećmi przez obraz, malarza, dzieło sztuki są widoczne bardzo szybko. Dziecko zapamiętuje kolory, przedmioty na obrazach; uczy się rozpoznawać i porównywać gamy barwne, temperaturę barw, sposoby malowania. Wykorzystuje i rozwija wrodzoną intuicję, a przede wszystkim czerpie z bogactwa sztuki najlepsze przykłady.

Więcej informacji o mnie znajdziesz w biogramie.

 
 
Cięcie gliny
 1. Zajęcia trwają pełną godzinę zegarową, w wyznaczone dni tygodnia, przez cały rok szkolny od września do czerwca z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

 2. Wszystkie materiały są wliczone, fartuchy ochronne do pracy dostępna na miejscu.

 3. Opłata miesięczna wg cennika na stronie powinna być uregulowana na początku miesiąca na konto lub na miejscu gotówką lub kartą płatniczą - terminal płatniczy PayTel.

 4. Nieobecności zgłoszone najpóźniej 1 (jeden) dzień przed zajęciami można odrobić w uzgodnionym terminie do końca roku szkolnego. W przypadku niemożliwości odrobienia zajęć dokonam zwrotu nadpłaty na koniec roku szkolnego.

 5. W przypadku niezgłoszenia nieobecności (najpóźniej 1 dzień przed zajęciami) opłata za zajęcia przepada. Będzie można odrobić tę nieobecność, w miarę możliwości, do końca roku.

 6. Zapisy przez formularz lub telefonicznie 608119806.

 7. W roku szkolnym 2021/22 obowiązują maseczki ochronne w pomieszczeniu, dezynfekcja rąk przed wejściem do pracowni. Pomieszczenie i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć są dezynfekowane po każdej grupie uczestników. Proszę nie uczestniczyć w zajęciach jeśli występują objawy przeziębienia, powiadomić mnie telefonicznie, sms. W przypadku długiej przerwy chorobowej zwrot nadpłaty zrobię na koniec semestru lub roku szkolnego.

 8. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

Regulamin zajęć 
na rok szkolny 2021/22

 1. Zajęcia trwają pełną godzinę zegarową, w wyznaczone dni tygodnia, przez cały rok szkolny od września do czerwca z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
  Wszystkie materiały są wliczone, fartuchy ochronne do pracy na miejscu.

 2. Opłata miesięczna wg cennika na stronie powinna być uregulowana na początku miesiąca na konto: Bank Pekao SA 78 1240 1268 1111 0010 2521 4526 lub na miejscu kartą lub gotówką. Jest dostępny terminal płatniczy PayTel.

 3. Nieobecności zgłoszone najpóźniej 1 (jeden) dzień przed zajęciami można odrobić w uzgodnionym terminie do końca roku szkolnego. W przypadku niemożliwości odrobienia zajęć dokonam zwrotu nadpłaty na koniec roku szkolnego.

 4. W przypadku niezgłoszenia nieobecności (najpóźniej 1 dzień przed zajęciami) opłata za zajęcia przepada. Będzie można tę nieobecność w miarę możliwości do końca roku odrobić.

 5. Zapisy przez formularz na stronie kontaktu lub telefonicznie 608119806.

 6. W roku szkolnym 2021/22 obowiązują maseczki ochronne w pomieszczeniu, dezynfekcja rąk przed wejściem do pracowni. Pomieszczenie i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć są dezynfekowane po każdej grupie uczestników. Proszę nie uczestniczyć w zajęciach jeśli występują objawy przeziębienia, powiadomić mnie telefonicznie, sms. W przypadku długiej przerwy chorobowej zwrot nadpłaty zrobię na koniec semestru lub roku szkolnego.