top of page

 

Program Warsztatów zakłada poznanie kilka obrazów słynnych malarzy w miesiącu, poznanie technik malarskich, rysunkowych i graficznych, wykonanie własnej pracy na każdych zajęciach inspirowanej wiadomościami o sztuce, udział w wystawach ( na ogół są to dwie wystawy w ciągu roku szkolnego), materiały z wiadomościami w formie skryptu.

Warsztaty odbywają się od poniedziałku do soboty przez cały rok szkolny. Uczestnicy pracują w grupach dopasowanych wiekowo lub indywidualnie.
Najmłodsi mają 5-6 lat.
Wszystkie materiały plastyczne są udostępniane w cenie Warsztatów.

Warsztaty Sztuki 2022 / 2023 to warsztaty malarskie dla wszystkich
oparte na poznawaniu świata sztuki, stylów, malarzy, obrazów, technik.

Sztuka

Zajęcia trwają 60 min, w tym 5 minut rozmawiamy o sztuce, a 55 min. przeznaczamy na kreatywność: malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźbę itp.
To najczęściej wybierane zajęcia, podobne do tych z ubiegłych lat.

Kreatywność

Przeznaczone szczególnie dla najmłodszych.
Praca w różnych technikach, zabawa oraz swobodna kreatywność.

Sztuka + Kreatywność

Przeznaczone dla osób szczególnie zainteresowanych poznawaniem sztuki.
Zajęcia Sztuka + Kreatywność to odkrywanie dzieł sztuki, technik, twórców, artystów, muzeów. Dużo oglądamy i rozmawiamy.
Zajęcia proponowane w bloku 2 godzinnym, w soboty.

Zajęcia
Zajęcia grupowe
1 godz. w tyg.
2 godz. w tyg.
Rodzeństwo 4
1 uczestnik
190 zł miesięcznie
280 zł miesięcznie
Rodzeństwo 2
270 zł miesięcznie
500 zł miesięcznie
Rodzeństwo 2
270 zł miesięcznie
500 zł miesięcznie
Rodzeństwo 3
450 zł miesięcznie
810 zł miesięcznie
Rodzeństwo 3
450 zł miesięcznie
810 zł miesięcznie
Zajęcia indywidualne
1 godz. w tyg.
2 godz. w tyg.
1 uczestnik
240 zł miesięcznie (60 zł/h)
480 zł miesięcznie (60 zł/h)
Rodzeństwo 2
456 zł miesięcznie (60 zł/h -10%)
864 zł miesięcznie (60 zł/h -10%)
Zajęcia jednorazowe
1 godzina
1 uczestnik
60 zł/h

Cennik zajęć 2022/2023

Cennik i zapisy

Miejsce

Opłaty

Wpłaty należy dokonywać do 5 dnia miesiąca na miejscu gotówką lub kartą- terminal płatniczy na miejscu lub na konto w Banku Pekao SA:

78 1240 1268 1111 0010 2521 4526
Warsztaty Sztuki – Agnieszka Kopczyńska Kardaś
80-156 Gdańsk, ul. Żołnierska 2


Proszę o terminowe wpłaty,
w razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego:  +48 608 119 806

Adres pracowni

Agnieszka
Kopczyńska-Kardaś 

Agnieszka Kopczynska-Kardas Warsztaty Sz

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydziału Malarstwa i Grafiki
ze specjalizacją Tkanina i Ceramika oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Politechnice Gdańskiej. Ukończyłam szkolenie „Teatr” w ośrodku Korart w Koryny Opali-Wnuk, Szkolenie logorytmiczne u dr Anny Walencik Topiłko, Szkolenie „Terapia Ręki” w Edukacyjno-Rehabilitacyjnym Centrum Wspierania Rozwoju.

Od 1993 roku prowadzę własną pracownię malarską, uczestniczę w wystawach w kraju i za granicą. Prace malarskie, assamblaże i rysunki znajdują się w zbiorach prywatnych oraz na stałe w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Przez 6 lat byłam nauczycielem Sztuki w szkole podstawowej i gimnazjum. Teraz po latach własnej pracy twórczej oraz pedagogicznej założyłam Warsztaty Sztuki – ośrodek wielokierunkowego kształcenia w dziedzinie sztuki oparty na autorskim programie wczesnej edukacji sztuki. Najważniejszą ideą jest włączanie historii sztuki do edukacji dzieci już od 2-3 roku życia.

 

Rewelacyjne efekty działania twórczego z dziećmi przez obraz, malarza, dzieło sztuki są widoczne bardzo szybko. Dziecko zapamiętuje kolory, przedmioty na obrazach; uczy się rozpoznawać i porównywać gamy barwne, temperaturę barw, sposoby malowania. Wykorzystuje i rozwija wrodzoną intuicję, a przede wszystkim czerpie z bogactwa sztuki najlepsze przykłady.

Więcej informacji o mnie znajdziesz w biogramie.

Nauczyciel sztuki
Grafik
Regulamin zajęć
bottom of page