Suspended

Agnieszka Kopczyńska - Kardaś

Sięgam po nowe medium. Wrzucam się, skrawki, błyski, rozjaśnienia do zastygnięcia w jednej przestrzeni. Formy i kolory płyną.
Poruszają się w swoich płaszczyznach, dowolnie, nieprzewidywalnie, zatrzymują, zastygają. Zawieszają w przestrzeni. Zatrzymują w ruchu. Suspended.