top of page

Cykl Alieny

Agnieszka Kopczyńska - Kardaś

Mówią o samotności, stracie, wyobcowaniu. Malowałam tą serię żywymi, zimnymi i płaskimi kolorami, nie występującymi w środowisku naturalnym. Te obrazy miały poruszać, szokować kolorami.

bottom of page